TVANGSFJERNELSE

noun_106348.png

 

Har du problemer med kommunen og de sociale myndigheder?

Har du dit barn anbragt frivilligt?

Er du indkaldt til Børn- og Ungeudvalgsmøde?

Er dit barn blevet tvangsfjernet?