Narkokriminalitet

Narkokriminalitet har en strafferamme på helt op til 16 års fængsel. Narkokriminalitet straffes efter straffelovens § 191 og/eller lov om euforiserende stoffer. I sådanne sager skelnes der mellem hvilke slags stoffer den tiltalte er i besiddelse af, og der vil eksempelvis blive tildelt en lempeligere straf for besiddelse af hash, end besiddelse af kokain og amfetamin.