Fri Proces

HVEM KAN FÅ FRI PROCES?

 

Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene.

Formålet er at give folk med færre økonomiske midler muligheden for at føre retssag på linje med folk med større økonomisk råderum

 

ØKONOMI OG ALMENE ANSØGNINGSKRITERIER

For at kunne opnå fri process er der en række kriterier der skal være opfyldt. Dette gælder både med hensyn til den økonomiske baggrund hos den pågældende ansøger, samt den enkelte sags natur.

 

BELØBSGRÆNSER

Enlige ansøgere                                                                                                                               304.000 kr

Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold                                                                               386.000 kr

Forhøjelse for hvert barn                                                                                                                  56.000 kr

BEVILLINGSKRITERIE

Hvis de økonomiske betingelser opfyldes, som angivet ovenfor, kan der bevilliges fri proces, hvis det skønnes at du har en rimelig grund til at føre retssag, og det er statsamtet på det sted, hvor sagen skal anlægges, som behandler sager om fri proces, og som skal foretage vurderingen heraf. Der gives ikke fri proces i straffesager.

Det kan være svært som privatperson at overskue muligheden for at blive bevilliget fri proces. Derfor er du velkommen til, ganske uforpligtigende, at kontakte os så vi kan hjælpe dig med at se på dine muligheder.