Færdselssager

De fleste færdselsovertrædelser udløser kun en bøde, men der kan i flere tilfælde også ske en frakendelse af kørekortet. Under særlige omstændigheder kan man også blive idømt fængselsstraf ved overtrædelse af færdselsloven. Vi har stor erfaring med færdselssager, så kontakt os, hvis der kommer en henvendelse fra politiet i en færdselssag, så du kan få den rigtige rådgivning i forbindelse med din færdselssag.